เทคโนโลยี จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไร

เทคโนโลยี จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไร

โลกของเราตอนนี้ นับวันยิ่งมีอะไรที่ล้ำสมัยมาให้เห็นเสมอ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ตั้งแต่ชีวิตประจำวันไปจนถึงการทำงานทุกอย่าง โดยเฉพาะในส่วนของการทำธุรกิจ ที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จากที่แต่ก่อนเน้นการทำงานผ่านเอกสารอย่างเดียว แต่ปัจจุบันกระดาษถือว่าได้ใช้น้อยมาก

เพื่อให้เราเข้าใจความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ อยากจะให้ดูเหตุผลก่อนว่า มีความจำเป็นอย่างไร ที่เราจะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามา และถ้าไม่ใช้ จะมีผลเสียต่อการทำธุรกิจในยุคนี้อย่างไรบ้าง

เหตุผลที่ควรใช้เทคโนโลยี

1. โลกเปลี่ยนไป

เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการทำผ่านทางอินเตอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่าเดิม หลายองค์กรมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น หากองค์กรใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบด้วย การทำงานก็จะเต็มไปด้วยความลำบาก อีกอย่างก็คือทำให้ไม่ทันองค์กรอื่นๆ

2.การแข่งขันที่รุนแรง

ต้องบอกว่าการทำธุรกิจในปัจจุบัน มีคู่แข่งเข้ามาตีตลาดเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ย่อมได้เปรียบคู่แข่งมากเท่านั้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ สำหรับตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าหันมาเลือกใช้บริการของทางองค์กรธุรกิจเจ้าไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ให้บริการมีการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกมากน้อยแค่ไหน เอาใจใส่ลูกค้าดีหรือไม่

3. เพื่อการเพิ่มยอดขาย

ต้องบอกว่าการขายของแบบเดิม ด้วยการเปิดหน้าร้านเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอในการทำธุรกิจในยุคนี้ เพราะว่ามีคนเห็นสินค้าน้อย และคนที่จะซื้อได้ก็ต้องผ่านไปผ่านมาเท่านั้น วิธีการเดียวที่จะทำให้คนเห็นสินค้าของเรามากขึ้นน ก็คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ อย่างเช่นการขายออนไลน์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะทำให้คนจากทั่วประเทศ หรือว่าทั่วโลก เห็นสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น

ที่จะเห็นได้ชัดเจนแน่นอนก็คือ ยอดขายจะดีกว่าเดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยซ้ำ และเมื่อเจอวิกฤติต่างๆ เข้ามา ก็ไม่ต้องกังวล เพราะการขายออนไลน์ ไม่จำเป็นที่ผู้ซื้อจะต้องออกจากบ้านเลย

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำธุรกิจ

1. ลูกค้าพึงพอใจ

เนื่องจากเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการเข้ามาดูสินค้าได้

2. ลดต้นทุน

ยิ่งใช้งานเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกมากเท่าไหร่ ก็จะเป็นการลดต้นทุนได้ดีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการจ้างงาน หรือต้นทุนในการผลิต ค่าเช่า เป็นต้น

3. วางแผนการตลาดได้อย่างรอบคอบ

การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม และวางแผนการทำตลาดได้รอบคอบ ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม จะขนาดใหญ่หรือขนาดย่อม ถ้าหากมีการเพิ่มช่องทางด้วยการใช้เทคโนโลยีมากเท่าไหร่ ย่อมทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้น