ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง

เทคโนโลยี นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานและชีวิตประจำวันของเราทุกคน อย่างน้อยที่สุดก็คือในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และในทุกองค์กรหรือการทำธุรกิจในยุคใหม่ ก็ล้วนแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจทั้งสิ้น โดยเราจะคุ้นเคยกับคำว่า เทคโนโลยีสาสนเทศนั่นเอง จนแทบจะเรียกได้ว่า เทคโนโลยี เข้ามาเป็นอวัยวะส่วนที่ 33 ของมนุษย์ไปแล้วก็ได้

และถ้าจะมองให้ดี เทคโนโลยีก็นับว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นไปอีกไม่น้อยเลยทีเดียว เพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี ลองมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เห็นกันชัดเจน เผื่อใครอยากจะลองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาลองใช้กับการทำธุรกิจบ้าง

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

1. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน

การติดต่อสื่อสารทุกวันนี้ นัว่าสะดวกสบายอย่างยิ่ง แม้จะเป็นการติดต่อไปต่างประเทศก็ตาม สามารถมองเห็นหน้ากันได้เพียงแค่ใช้เทคโนโลยี หรือการทำธุรกรรม การจองสินค้าต่างๆ ก็ทำผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนได้เลย

2. คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เมื่อคนส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยีได้หมด ก็ย่อมทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มากกว่าเดิม ซึ่งจะมีผลในการทำให้คุรภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างเช่นการดูแลตัวเองในช่วงของการเกิดโรคระบาด การระวังภัยต่างๆ ก็จะทำได้ทันที เพราะมีข่าวสารที่รวดเร็ว

3. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

การเรียนในห้องเรียนสำคัญอย่างไร การเรียนนอกห้องเรียนก็สำคัญเช่นกัน เมือมีเทคโนโลยีเข้ามา นักเรียนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงแค่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทำให้คุณภาพการเรียนของเด็กดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของครูผู้สอน และผู้ปกครองเช่นกัน

4. ประโยชน์ด้านการแพทย์

เมื่อมีเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบ AI เข้ามา การวินิจฉัยโรคก็จะทำได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพราะว่าระบบสามรถคำนวณผล และคาดการณ์ล่วงหน้าเอาไว้ได้เลย ว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงอะไร ก็จะส่งผลมาให้แพทย์วินิจฉัยย พร้อมกับหาวิธีป้องกันและรักษาได้อย่างทันเวลา ทำให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมอีก

5. ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม

ในข้อนี้จะเห็นชัดที่สุด เมื่องานอุตสาหกรรมมีการทำเทคโนโลยี ที่มีเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ และยังช่วยเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจดีขึ้นกว่าเดิม อย่างที่เราเห็นในต่างประเทศ ที่ใช้หุ่นยนต์มาเป็นคนงานแทนการใช้คนแทบทั้งหมด ยิ่งอุตสาหกรรมไหนที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆ ก็จะได้เปรียบคู่แข่งมากเท่านั้น

6. ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เรามีคุณณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น วันนี้มลภาวะทางอากาศเป็นอย่างไร ควรจะป้องกันตัวอย่างไรก่อนออกจากบ้าน วันนี้จะมีภัยธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นบ้าง เทคโนโลยีเกี่ยวกับภูมิอากาศเหล่านี้ ก็สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้  หรือแม้แต่การมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม การวิเคราะห์ด้วยการใช้เครื่องวัด ก็จะช่วยให้ผลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

จึงนับว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มหาศาลกับชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากนำมาใช้ในทางที่ผิด เทคโนโลยีบางอย่างก็จะเป็นภัยได้เช่นกัน อย่างเช่นเด็กที่ใช้ในการเปิดสิ่งที่ต้องห้าม หรือทำสิ่งที่ไม่สมควร ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและครอบครัว ดังนั้นการแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูก จึงเป็นความสำคัญของผู้ปกครอง และครูผู้สอนทุกคน ที่ต้องทำ