การเลือกซื้ออุปกรณ์ในการใช้งานควบคู่กับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในยุคดิจิตอลนี้ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณเข้าถึข่าวสารได้อย่างง่ายดาย คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล ( word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น งานธุรกิจ

Read More

บทบาทหน้าที่ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอล

Digital Era หรือยุคดิจิตอลนั้น คือสิ่งที่โลกของเรากำลังให้ความสำคัญทั้งในด้านธุรกิจการทำงาน ด้านสาธารณูปโภคไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วๆไป ดิจิตอลที่ว่านี้เป็นการเรียกรวมๆของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสนองความต้องการของมนุษย์ในแบบใหม่ๆอีกด้วย โดยสิ่งที่คนส่วนมากเข้าถึงและใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็คือโซเชียลมีเดีย(Social Media) โซเชียลมีเดียนั้นมีลักษณะเป็นกลุ่มสังคมบนโลกออนไลน์ที่มีหน้าที่เป็นแหล่งสื่อสมัยใหม่และเป็นแหล่งพบปะคุยกันของผู้คนผ่านอุปกรณ์อย่าง smart phone, Tablet, PC และ laptop เป็นต้น  โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญอย่างมากในยุคดิจิตอลนี้ เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กำลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง

Read More