Day: August 5, 2021

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีนั้นสำคัญไฉนการตรวจสอบบัญชีนั้นสำคัญไฉน

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดก็ตามจะต้องมีการจัดตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่เรียกกันว่า cpa ซึ่งตามมาตรฐานและตามกฎหมายตั้งวัตถุประสงค์ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ถูกใช้จ่ายภายในบริษัทนั้นหรือร้านค้านั้นเป็นไปตามนโยบายหรือมีความเหมาะสมในรายจ่ายแต่ละรายการหรือไม่ ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตรวจสอบบัญชีหลากหลายขั้นตอนอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่หลาย ๆ คน ปัจจุบันจึงมีหลาย ๆ บริษัทรับตรวจสอบบัญชีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการแบกรับความยุ่งยากและดำเนินการตรวจสอบให้ได้อย่างว่องไว เพื่อช่วยตอบโจทย์ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้นและช่วยลดระยะเวลาที่อาจจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในการดำเนินการได้ ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทรับตรวจสอบบัญชี ขั้นตอนแรก ทางผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะทำการวิเคราะห์ลูกค้าประเภทธุรกิจของลูกค้าก่อน เป็นอันดับแรกเพื่อประเมินราคาค่าจ้างเทียบกับโครงสร้างหรือขนาดของบริษัทที่จะทำการตรวจสอบบัญชี จากนั้นจะทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเบื้องต้นว่ารหัสนี้ธุรกิจมีความเสี่ยงทางการเงินที่สูงไหม มีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงความเสี่ยงทางด้านการเงินไม่ว่าจะมีมูลค่าน้อยหรือมูลค่ามากแต่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากรายจ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ จะได้สามารถบริหารระบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่าที่จะพอแก้ไขได้ ขั้นตอนที่สอง ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องพยายามทำความเข้าใจระบบบัญชีของลูกค้า โดยจะทำการวางแผนการตรวจสอบจากระยะต้นถึงระยะปลาย โดยจะทำความเข้าใจและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยหากพบความผิดปกติในการเงิน ณ